Kuglarze

Spektakl Kuglarze jest próbą odtworzenia atmosfery średniowiecznych widowisk jarmarcznych. Ważną inspirację stanowiła tutaj powieść Wacława Berenta "Żywe kamienie" i zwarty w niej obraz życia średniowiecznych wędrownych artystów, outsiderów, wysoko ceniących swoja niezależność i swobodę.

W mury miast i grodów wnosili oni śmiech i radość, ale też zamęt, godząc swobodnym zachowaniem w obyczajność ludzi osiadłych. W ich sztuce, opowieściach i pieśniach żywa była tradycja wędrownych poetów, dlatego wysokie miesza się tu z niskim. Z perspektywy ludzi wolnych, uchylających się powszechnym normom, kpiących sobie z hierarchii i autorytetów - oglądamy średniowiecze. Dzięki temu wiele tu radości i zmysłowości pozornie w tej epoce nieobecnych.

W przedstawieniu pojawiają się świeckie pieśni i melodie z epoki. Są one dopełnieniem akcji i łącznikiem poszczególnych scen.

"Bęben ogłasza gromko ich przybycie. W pstrym tłumie wagantów ledwie odróżnisz linochoda w stroju rycerza i z tyczką grochową w garści. Wkracza oto w miasto skoczka piękna, wystawiając dumnie pierś całkiem gołą i ognia pożeracz. W obcisłych szatach czerwono - zielonych żongler kroczy oto. Tak miękko i pląśnie suną zwinne chłopcy, wyrzucając w takt swe ciżmy długodziobiaste i dzwoniąc sarnimi uszami wesołkowych kapturów." Wacław Berent, "Żywe kamienie".

Scenariusz i reżyseria: Maciej Nogieć
Występują: Joanna Blaut, Ania Kandziora, Justyna Świętojańska/Alicja Szymkiewicz, Magda Tramer, Maciej Nogieć/Michał Piotrowski, Janusz Niedbał, Szymon Strużek, Michał Tramer

Czas trwania - około godziny

Zdjęcia z przedstawienia granego przy sztucznym oświetleniu   |   Archiwalne zdjęcia

©2021 Teatr Gry i Ludzie